Participa

Estratègia Valenciana

de Migracions

Què es decideix?

Continguts de l’Estratègia Valenciana de Migracions.

  • Justificació i contextualització
  • Model de governança
  • Estructura de l’Estratègia: Objectius -> Eixos estratègics -> Accions

Qui participa?

Infografia - Identificació d'agents clau - Estratègia Valenciana de Migracions

Com es participa?

Mitjançant dos vies:

  • Presencial. Sessions de treball inicials i entrevistes apreciatives a actors clau identificats al llarg del procés.
  • Online. A partir dels qüestionaris evolutius habilitats a continuació i a través dels fòrums de debat.

Què es decideix?

Objectius, eixos estratègics i accions de l’Estratègia Valenciana de Migracions.

Qui participa?

Actors claus i experts/es locals, comarcals i provincials; així com qualsevol persona interessada a implicar-se en la definició de l’Estratègia Valenciana de Migracions.

Com es participa?

Accés directe als 3 qüestionaris habilitats i l’espai del fòrum de debat.

Data d’inici:

22/06/2020

Data de finalització:

31/07/2020