Documentació

Documents

de consulta

Ací pots consultar els últims documents pujats.

migracions-gva-icon-video
Vídeo de presentació de la plataforma EVM
migracions-gva-pdf-icon
Diagrama de flux del procés
migracions-gva-pdf-icon
Informe Jurídic-Social sobre la situació de les persones immigrants en la CV
migracions-gva-pdf-icon
Sessió informativa. Validació diagnòstic de partida.
migracions-gva-pdf-icon
Resum del Informe Jurídic-Social sobre la situació de les persones immigrants en la CV.
migracions-gva-pdf-icon
Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d’Integració de les Persones Inmigrants en la Comunitat Valenciana.
migracions-gva-pdf-icon
Decret 93/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d’Integració de les Persones Inmigrants en la Comunitat Valenciana.
migracions-gva-pdf-icon
Orde 11/2010, de 27 de setembre, de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es regula l’autorització per ala impartició del programa voluntari de compresió de la societat valenciana Escola d’Acollida.
migracions-gva-pdf-icon
Informe del Procés Participatiu. Fase 1.
migracions-gva-pdf-icon
Informe del Procés Participatiu. Fase 2.

Què es decideix?

Objectius, eixos estratègics i accions de l’Estratègia Valenciana de Migracions.

Qui participa?

Actors claus i experts/es locals, comarcals i provincials; així com qualsevol persona interessada a implicar-se en la definició de l’Estratègia Valenciana de Migracions.

Com es participa?

Accés directe als 3 qüestionaris habilitats i l’espai del fòrum de debat.

Data d’inici:

22/06/2020

Data de finalització:

31/07/2020