Estratègia Valenciana de Migracions

Interculturalitat, acollida, inclusió i igualtat en la diversitat.

migracions-gva-estrategia

Estratègia Valenciana de Migracions

Què es decideix?
Objectius, eixos estratègics i accions de l’Estratègia Valenciana de Migracions.

Qui participa?
Actors claus i experts/es locals, comarcals i provincials; així com qualsevol persona interessada a implicar-se en la definició de l’Estratègia Valenciana de Migracions.

Com es participa?
Accés directe als 3 qüestionaris habilitats i l’espai del fòrum de debat.

Data d’inici:
22/06/2020.

Data de finalització:
31/07/2020.

Què es pretén?

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat, posa en marxa el disseny participatiu de l’Estratègia Valenciana de Migracions.

Amb l’objectiu de dur a terme una estratègia consensuada entre tots els agents i sectors que treballen en este àmbit, s’inicia un ampli procés participatiu per a definir un full de ruta compartida; que sigla capaç de donar resposta a un repte clau de la societat, com és la política migratòria.

Interculturalitat, acollida, inclusió i igualtat en la diversitat, són els trets distintius que abracen esta estratègia.

Un projecte comú, que haurà d’integrar totes les perspectives perquè puga ser el paraigua necessari per a continuar construint i vertebrant una societat intercultural, diversa i respectuosa amb els drets humans, donar resposta a la situació demogràfica de territoris com el nostre, i a la situació d’emergència climàtica i humana que regions del món estan patint.

Com a document de partida, s’utilitza l’Informe Jurídic-social sobre la situació de les persones immigrants.